حراج 70% تخفیف شعب ریس استون

حراج %70 در شعب ریس استون در جریان !!!

شعبه 1 سیتی سنتر: اصفهان، سپاهان شهر،مجموعه اصفهان سیتی سنتر،طبقه اول، پلاک A 101،فروشگاه ریس استون 

شماره تماس 03136550151

شعبه 2 فدک مال: اصفهان خیابان کاوه، خیابان غرضی، خیابان گلستان ،خیابان هسا مجموعه فدک مال واحد D050

شماره تماس ۰۳۱۳۱۳۳۲۰۴۴